HTML

Birka nép

A birka nép istenére esküszünk, esküszünk, hogy mindig birka nép leszünk! Küldjetek történeteket a birkanep@lajt.hu-ra!

Friss topikok

  • Foldes Gazda: @uni1002: Így igaz . Velem megtörtént ,hogy a munkaadóm ukázára orosz katonai járművel kellet utaz... (2014.04.24. 17:52) Hagymaszárat a birkának!
  • elkeseredett.polgar: Szerencse, hogy legalább blogok szintjén ismerjük egymást, így egyszerűbb volt ennek a kis "oktatá... (2013.05.08. 22:10) A birka házhoz száll
  • zellerlevél: Több, mint három év eltelt a poszt megjelenésétől, és semmi sem történt? (2013.03.24. 20:36) A koponyahiányos birka és az Optimális Családtervezési Modell
  • Gáb-orom: Jól esett volna egy kis forrás. Azt hiszem innen vannak, nem? puafesztival.hu/ (2012.08.31. 22:21) A birka párzik
  • Reactor: Ne is. Még a végén érvelned kellene. (2012.07.07. 16:20) Büdös birka

Linkblog

A cigányok ideje?

2009.08.19. 00:56 Strici

Eljött az idő.

Falu végén vályogviskó, Gazsi cigány ott lakott.
Népszava és Népszabadság fedett minden ablakot.
Umbláv tupenye, nincsen neki melege.
Umbláv tupenye, nincsen neki melege.

Hogyha ránéz ablakára, ugyanazt látja hónapszámra.
Olvassa a híreket, hogy szegények a négerek.
Umbláv tupenye, fázik minden fekete.
Umbláv tupenye, fázik minden fekete.

Dolgos ember volt a Gazsi: dolgozott, ha dolga volt.
Munkában és munkán kívül fejtől lábig csupa folt.
Umbláv tupenye, a divat nem kenyere.
Umbláv tupenye, a divat nem kenyere.

Állást kap egy szappangyárban, a melóhoz csak joga van.
De a büdös gyárban egy büdös főnök azt mondja, hogy szaga van.
Umbláv tupenye, válaszra sincs ereje.
Umbláv tupenye, válaszra sincs ereje.

Ki-be jár a gyári szarka, három méter vászon rajta.
Gazsit persze tapogatják: biztos ragad mindkét marka.
Umbláv tupenye, pedig nincs is gebine.
Umbláv tupenye, pedig nincs is gebine.

Volt ám néki felesége, ő főzte a derelyét.
De 13 nehéz szülés elvitte az erejét.
Umbláv tupenye, kevés volt a derelye.
Umbláv tupenye, kevés volt a derelye.

Így is maradt kilenc purdé, mindegyik a vonót nyűvé.
De nincs sehol szükség rájuk, mivel nincsen filhallásuk.
Umbláv tupenye, se duda se nyenyere.
Umbláv tupenye, se duda se nyenyere.

Falu végén vályogviskó, zörgess be az ablakon.
Ne hidd azt, hogy lakhatatlan, Gazsi mindig ott lakott.
Ház is kéne, munka kéne, nemcsak nyárra, nemcsak télre,
Túl sötét a viskó mélye, nem elég a jövő fénye.
Umbláv tupenye la-la-la-la...
Umbláv tupenye la-la-la-la...

(Umblav tupenye – Akaszd föl magad, testvérkém!  Gerilla együttes 1968)

Hát eljött az idő.

Cigány magyarok ölnek jelzőtlen magyarokat, jelzőtlen magyarok ölnek cigány magyarokat.

15 évvel ezelőtt egy Bíró András nevű, alternatív Nobel-díjas fazonnal ültem a Múzeum kávéházban, és a cigányság rendszerváltás utáni helyzetéről beszélgettünk. Akkortájt kezdtem „a cigányüggyel” foglalkozni, éppen Bíró alapítványának, az Autonómiának megbízásából. Bíró azt találta mondani, hogy a cigányságot azért kell felhozni, mert a lecsúszása magával rántja a fehér embert is. Azt hittem, ott pofozom föl őt, mert nem azt mondta, hogy azért van szükség az integrációra, mert a cigány ugyanolyan ember, mint a nem-cigány.

A cigányokat azonban nem sikerült felhozni. Nemcsak az akarat hiányzott hozzá, hanem a feltételek is. Minden feltétel és minden akarat hiányzott. A magyarországi cigányság rendszerváltás utáni története tökéletes kudarc.

Az élővilágban nincs tolerancia: a másfajta faj, a sérült, hibás egyed óhatatlanul elpusztul, ha a természetes kiválasztódás nem indokolja a létét.  Az emberiség történetét azonban nem a természetes kiválasztódás jellemzi, hanem a nagyon rugalmas alkalmazkodás, amelynek magasabb foka a környezet megváltoztatása. Ez a páratlan alkalmazkodó és változtató képesség  - a tudatosság, a tudatos munka – emelte az embert a többi élőlény fölé, függetlenül attól, hogy manapság mit gondolunk önmagunkról. Ez a tudatosság teremtette meg a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét még akkor is, ha időnként hallani sem akarunk erről a gondolatról. Ez a tudatosság mondatta ki, hogy minden ember egyenlő, függetlenül a származásától, a vagyoni helyzetétől, a világnézetétől, a nemétől, a családi állapotától vagy a bőrének színétől.

Az egyenlőség tétele nagyon merész tétel, mert olyan viselkedésbeli követelményről van szó, ami teljesen ellentétes az ember eddig megismert gyakorlatával, bár nem ellentétes az emberi természettel.  

Az ember ugyan csoportos lény, közösségi lény, de a közösségi lét még a legkisebb közösség, a párkapcsolat esetében is tele van konfliktusokkal. E konfliktusokat nagyon nehezen, folyamatos egyeztetésekkel lehet feloldani – mit várunk hát akkor, ha eltérő múltú, helyzetű, kultúrájú népcsoportoknak kell elviselnük – ezzel a randa szóval élve tolerálniuk – egymást? És a tolerancia csak az első lépés, a következő az együttműködés.

A tolerancia és később az együttműködés, integráció feltétele, hogy az egymás megismerése során folytatott folyamatos egyeztetés eredményeként felismerjük a közös érdekeinket, és ennek mentén cselekedjünk.

Mivel azonban a közös érdekek felismerése nehéz, az ellentétek viszont annál szembetűnőbbek, könnyű eljutni odáig, hogy a másik: ellenség. Mint tudjuk, az ellenség létének képzetét építeni is lehet, ha olyan, általunk negatívnak értékelt tulajdonságokkal ruházzuk föl, amely megerősíti az önmagunk értékesebb voltáról kialakított képet. Az ellenséggel szemben aztán oldódnak a gátlásaink, hiszen az ellenségtől meg kell védenünk magunkat, meg kell semmisíteni őt. „El kell költöztetni a cigányokat a jobb környékekről, mert hangosak, nem lehet tőlük aludni – Fehér embertől lopni nem bűn, mert soha annyit nem tudnánk lopni tőle, amennyit ő lopott tőlünk, cigányoktól.” – hogy csak két ismertebbre utaljak.  

Ha mélyebbre ásunk, érdemes felidéznünk, hogy a „fehér” vagyis jelző nélküli magyar társadalom milyen sokféle csatornán közölte a cigányokkal, hogy nem tart rájuk igényt.

A II. világháború előtt a cigányokat nem ismerte el egyenjogúnak a rezsim, 1944-től pedig a cigányok „átnevelése” faji alapon történő népirtásba torkollott.

Az 1945 tavaszán megindult földosztás - amely a megkésett polgári forradalom részeként véglegessé tette a földbirtokos osztály gazdasági és politikai uralmának megszűntét, s a szegényparasztoknak és a mezőgazdasági nincsteleneknek juttatott földet – sem eredményezett javulást a romák számára. A földosztásból ugyanis a cigányok kimaradtak. Többségük nem is igényelt földet, de — ritka kivételektől eltekintve — azok a cigányok sem kaptak, akik igényeltek.

Ám nem sokkal ezután a cigányság munkát kapott. Rá húsz évvel az 1971. évi országos cigánykutatás adatai szerint a munkaképes korú (15-59 éves) cigány férfiak 85 százaléka volt aktív kereső – számukra a nagyüzemi mezőgazdaság és az ipar jelentett munkalehetőséget. Ez a szám – a masszív közhiedelemmel ellentétben - csak igen kis mértékben maradt el a teljes férfi népességre vonatkozó arányszámtól (87 százalék). Ugyanakkor a cigány munkavállalók nagy része az alsóbb társadalmi rétegekre jellemző, nem a legjobban fizetett munkát végezte. Ennek oka az oktatásban megmutatkozó jelentős lemaradás volt. De miközben a magyar paraszt parasztként évszázadok alatt tanult kemény munkamorált, mielõtt a gyáriparba került - a cigány munkanélkülibõl, alkalmi munkásból átmenet nélkül, azonnal lett gyáripari munkás.

A rendszerváltáskor az ipari és mezőgazdasági nagyüzemek szétverése következtében a cigány társadalom az elmúlt százéves történelme során másodszor vesztette el a létalapjait. Amíg azonban a kutatók szerint a tradicionális cigány közösségek felbomlása, a hagyományos mesterségek piacainak felszívódása a múlt század első felében évtizedekig tartó, lassú fejlődés eredménye volt, amelyhez úgy-ahogy, hosszú távon a cigányság alkalmazkodni tudott, addig a rendszerváltás nyomában megjelenő tömeges munkanélküliség pár év leforgása alatt, viharos sebességgel tette semmissé a lassú modernizációs folyamatnak szinte minden eredményét.

Kulturális szocializáció tekintetében is sűrű a helyzet: még napjainkban is alig találunk olyan, „fehér” gyerekek számára készített általános iskolai olvasókönyvet, amelyben az emberek arca ne sápadt lenne. Még manapság is rácsodálkozunk egy orvosra, mert el tudta végezni az egyetemet, pedig cigány. Tele vagyunk ilyen „pedig cigány”-okkal, ezzel is folyamatosan erősítjük saját, felsőbbrendű tudatunkat.

Márpedig felsőbbrendű népcsoportok nem képesek a toleranciára. Nem vagyunk képesek megérteni a másikat, legkevésbé éppen akkor nem értjük őt, amikor azt mondjuk, hogy „pedig én megértem őt, de… ”

A feltételek hiányát még sokáig sorolhatnám, sokkal drámaibb az akarat hiánya. Az elmúlt két évtizedben egyetlen kormánynak sem volt életképes, átfogó, megvalósítható integrációs programja. Hiszen egyik kormánynak sem volt célja a profit rovására igazi forrásokat teremteni. A roma-integrációs pénzeket lényegében a magyar bürokrácia nyúlta le, a maradékkal pedig az ún. cigány értelmiséget és vállalkozói réteget korrumpálta a hatalom. Néhány műbalhét (pl. Székesfehérvár, Rádió utca 11.) is finanszírozni kellett. Ja, hogy a legszegényebbeknek odalöktek némi segélyt? Az összes eddigi segélyprogram nem került annyiba, mint az olajszőkítés büntetlenül hagyása vagy az első (!) nagy bankkonszolidáció.

Ráadásul a segélyprogramok – a tényleges munkahelyteremtő és képzési programok helyett – az összes ellentétet kiélezik. Mert nem ám minden szegény cigány kap segélyt,  és ez a külöbnböző cigány csoportokon belül is ellentétek forrása. Viszont a jelző nélküli magyar csak azt látja, aki kap, miközben ő nem kap, pedig rászorulna. Vagy éppen az a baja, hogy az ő munkájának adójából kap az, aki csak szüli a segélyért a gyerekeket. Az a baja, hogy a cigány nem akar dolgozni. Miért is akarna? Hogy leköpjék? Hogy meggyanúsítsák, hogy már a munkahelyet is ellopja a jelző nélküli magyartól?

Képzeljük el, mi történne, ha egyik napról a másikra 200 000 konkurens, jól képzett, nyelveket beszélő munkavállaló jelenne meg a munkaerő piacon! Egyébként próbáljon valaki „cigány külsővel” 2009 augusztusában embernek való munkát találni! A jelző nélküli magyarja most még csak a sok naplopótól, a sok éhes gyerektől fél, pedig az igazi okot nem is tudja. A cigányok ugyanis egyet megtanultak: csak akkor tudnak túlélni, ha sokan vannak. Igen, tágabb értelemben létfenntartásból vannak sokan. Védekezésből vannak sokan. Félelemből vannak sokan. A félelem pedig agressziót szül. Mindkét oldalon.

Az ellentétek kiéleződésének elősegítése tehát tudatos. Nincs itt összeesküvés, csupán hatalmi érdek: még mindig jobb, ha egymást gyűlölik, majd ölik a kisemmizettek, mintha rájönnek, hogy azzal kell megmérkőzni, aki a kialakult helyzetért felelős.

Olvassuk, hogy a rendőrségnek nem sikerül elfogni a gyilkosokat. Valószínűleg azért nem, mert nem is akarja. Az elmúlt húsz évben a súlyos bűncselekmények sokasága maradt felderítetlenül. A hatalomnak jó így: rettegésben tartani az alattvalókat, megszüntetni a létük biztonságát mindig sikeres üzleti modell.

Ha akartuk, mindezt eddig is tudtuk.

De most eljött az idő.

De nem a cigány magyaroké.

De nem a jelző nélküli magyaroké.

A hadüzenet megtörtént.

A vérszomjas seregek fölsorakoztak.

Már csak a hadvezérek intését várjuk.

Mert eljött az idő.

A végső megoldás, a polgárháború ideje jött el.

 

82 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://birkanep.blog.hu/api/trackback/id/tr991321003

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

uni1002 2009.08.19. 06:54:29

Polgárháború? Hülyeség. Ahhoz polgárok kellenének. Akkor meg nem volna miért háborúzni. Egyszer el kellene dönteni, körülbelül hány emberre van szükség a gazdaság fenntartásához, és aki felesleges, azt el kellene tartani, azoknak a szerencséseknek, akiknek még van munkájuk.
A bajokat nem a segélyezettek okozzák, ahogy azt szeretné a politika elhitetni, hanem az az 1% aki a javak 99%át a markában tartja. Példaképpen, 100 millió végkielégítésből, vagy a monoki polgármester adótartozásából hány embert lehetne megetetni, akinek esélye sincs hogy munkát kapjon?

igaziatommaki 2009.08.19. 07:26:58

@uni1002: "Egyszer el kellene dönteni, körülbelül hány emberre van szükség a gazdaság fenntartásához, és aki felesleges, azt el kellene.."
Jaj, amikor olvastam azt hittem azt írod el kellene őket altatni, vagy elküldeni vmi lakatlan szigetre.
Nos, jelenleg 10 millióból 2,3millióan dolgoznak, de a munkank-iek száma szept-től újra nőni fog, tehát kb 2 milla fog csak évvégére dolgozni. Csakhogy 2 milla bajosan tud eltartani magán kívül másik 8 milliót. :-((
Más megoldás kell.

RAMBO · http://szolo.blog.hu 2009.08.19. 09:25:06

Endlösung? Nem hiszem. Mindössze annyira érett meg a helyzet, hogy a politikusik is foglalkoznak már a kérdéssel.

uni1002 2009.08.19. 10:12:24

@igaziatommaki: Szerintem simán el tudná tartani a 2,3 millió a 10 milliót, ha nem a lakosság 1%-nak a zsebében lenne a nemzeti vagyon 99%-a. Ahogy fejlődik a technika, tudomány, egyre kevesebb munkáskézre van szükség, egyre több nyereség termelődik, nincs mese, vissza kell osztani, ne a milliárdosok tegyék zsebre mindet. Az a baj, hogy az a 2 milla még dolgozó elsősorban a felső százezret tartja el, luxus módon, a maradék 9,9 milliónak csak morzsák jutnak.

igaziatommaki 2009.08.19. 10:28:17

@uni1002: De szeretnék, ahhoz az 1%-hoz tartozni! :-))))

miriamele · http://epreskert.blog.hu 2009.08.19. 12:17:41

egy mondatot javítanék a szövegedből, ha szabad.
"A magyarországi cigányság rendszerváltás utáni története tökéletes kudarc."
Helyesen:
Magyarország rendszerváltás utáni története tökéletes kudarc.
(az EU csatlakozás kivételével)

respecta /01 2009.08.19. 12:26:39

@uni1002: Nem lehet vitatni a szavaidat!

Strici: Becsülettel olvaslak ám....
Icinyke-picinyke szégyenpírral orcámon írok most neked ütős soraid után.
Tudod, 20 éve van közöm a témához (legalább), nagy küzdelem, embert próbáló.
Egy valami világossá vált: segíteni, támogatni (ne kiálts föl, mert rész ez is) csak azt lehet, aki hagyja magát, részt vállal és megküzd maga is sok értelemben.
A látás/hallás/értés/tapasztalás okán olyan iciny-piciny az a pír. Talán a feladás közelsége miatt.

igaziatommaki 2009.08.19. 13:19:28

@miriamele: "(az EU csatlakozás kivételével)"

Az is az...

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.19. 14:32:41

@respecta /01: Már éppen tűnődtem, hová vesztél el. Azonban azt gondolom, nincs igazad. A támogatással, segítéssel szemben akkor csökken az ellenállás, akkor vállal részt benne a másik is, akkor hiszi el, hogy van a küzdelemnek értelme, ha a környezete nem robbantja őt föl állandóan.

Amikor belecsöppentem ebbe a történetbe, én csodálkoztam el a legjobban, hogy miért fasisztáznak le a rám bízott emberek, miért titkolóznak előttem. Nagyon fájdalmas "beavatási" folyamatnak voltam a részese, mert számukra én képviseltem az ellenséget.

Aztán megtanultam, hogy olyan ez, mint amikor a multik gyarmatosítanak. Megkövetelik, hogy az ő nyelvükön beszéljünk, az ő munkakultúrájukat fogadjuk el, az ő civilizációs tegyük magunkévá - valóban töröljük el a múltunkat. És ha netán mégis akadna néhány belátóbb gyarmatosító, nem hiszünk neki, mert a végső céljai ugyanúgy ellenünk vannak, mint a társaié.

Évekig tartott, amíg megtanultam, hogy a cigányok között én a vendég leszek mindig is. A vendég, akit jó szívvel kínálnak ugyan, de rögtön fogást keresnek rajta. Évekig tartott, amíg világossá vált számukra, hogy én nem a hatalmat képviselem, igaz, nem is őket, hanem valamiféle közös jövőt. Így aztán ki is pottyantam az etnobizniszből; a fent említett Bíró András egy rangos hazai konferencián önkívületi állapotban őrjöngött, amikor bebizonyítottam, hogy az ő programja teljességgel hibás.

Ettől kezdve kezdtek bízni bennem a tanítványaim, és próbálták ki, amit mondtam nekik, de az utolsó pillanatban mindig feladták. Mert bölcsebbek, érzékenyebbek, tapasztaltabbak voltak, mint én.

Mert ha vállalták volna a velem közösen előkészített szerepkört, akkor nemcsak mindenféle uraságok, hanem a saját gyökereik előtt is vállalni kellett volna minden következményt. És féltek, hogy ettől összeroppannak. Mert ami nekünk természetes, vidám kaland, az számukra roppant nagy feladat. Roppant nagy feladat előre gondolkodni, rendszeres életet folytatni...

Ha Te egy értelmiségi társaságban csacsiságot mondasz, mindenki legyint, hiszen rólad tudják, hogy tudod. Ha ugyanitt egy első generációs, lelkes cigány ugyanazt a csacsiságot mondja, máris van indok a kirekesztésére, hiszen nézd má, a buta cigány össze-vissza beszél. Namost ez a hátrány behozhatatlan. Iszonyú.

De azért olykor vannak eredmények. És rá nem mondják, hogy "pedig cigány". Tudod, miért nem? Mert nem látszik rajta. Fehér a bőre, mert csak az apja volt cigány, de ahonnan érkezett, arra a közegre ugyanaz a kultúra volt a jellemző.

Na, innen volt szép nyerni. De nyertünk, és sok-sok szempontból túl is szárnyalt engem.

Ő a feleségem.

kgergo 2009.08.19. 15:04:58

@Strici: Az alapvető probléma ott keletkezik, hogy azok a cigányok, akik igazán részt akarnak benne venni, akik akarják hogy segítsenek rajtuk, akik tényleg letesznek valamit az asztalra, iskolába járnak, orvosok lesznek, beilleszkednek a jelző nélküli magyarok közé, azokat nem csak a jelző nélküli fasiszta magyar támadja meg, de a saját társadalmi rétege is. A magyar azért, mert azt gondolja, "ez csak egy cigány, mi keresni valója itt?" a saját társadalmi rétege pedig csak szimplán hülyének nézi, hogy miért gürizik, amikor máshogy is meg lehet oldani, miért akar ő a magyarokhoz tartozni, miért akarja ő az egészet. Tehát az a cigány ember, aki igazán akarná hogy jobb legyen, azt mindkét oldalról támadják, és ezt a fajta közös társadalmi nyomást nem csak a cigány, a magyar sem tudja épp ésszel elviselni, mert egy idő után kialakul benne az az érzet, hogy nem tartozik sehová, hogy nem akarják őt sehol, hogy hiába küzd, úgysem lesz eredménye. Épp ezért az akaró cigány, ha van olyan, egy idő után majd nem akar tovább. És akkor visszajutunk a dolog elejére, hogy nem akar részt venni benne.

Prinzessin Erbsen (törölt) 2009.08.19. 15:22:42

szerintem igaza volt a pasinak, mert itt az eredmény: a cigányok ugye ott vannak ahol, és ez még a legjámborabból is kihozza az állatot,

a segély sem azért adják akinek adják, mert az állam alturista, filantrop, nem, hanem hogy aki éhen akarna hallni, ne logpjon ne raboljon, tehát a segély a te életedet van hivatva védeni.

uni1002 2009.08.19. 17:24:56

@Prinzessin Erbsen: Pontosan. A legnagyobb hülyeség, elvenni a segélyt tőlük. Olcsó és hatékony eljárás az állam részéről a feleslegesnek ítélt tömegek megállítására. Szlovákiában megpróbálták felére csökkenteni. Végül a katonaságot kellett bevetni, a fellázadt tömeg ellen. De az amerikai négergettó lázadásokat is a hatvanas években így sikerült leszerelni. Enni adott nekik az állam.

Utcamacska · http://utcamacska.blog.hu/ 2009.08.19. 17:35:07

@HelpDaren: vagy.. kialakítja a maga körében azt az értelmiségi lázadó kört, amitől reszkessen mindenki. A legrosszabb dolog mindenki "bezzeg cigányának" lenni. Nézzétek meg, diplomái vannak, nézzétek meg, működő értelmiségi vállalkozása van, (nem síneket szed fel, és fémtelepet működtet) nézzétek meg, hovatovább jól is keres, pláne külföldön! A bezzeg cigányra annyian irigyek, és annyian hivatkoznak rá, hogy "ha az X-nek sikerült kitörni, a többi miért nem tud" hogy egy idő után belekeseredik még a cukor is a szájába. Ez a megkülönböztetés külföldön nincsen. Ezért sok diplomás roma külföldre ment.

A másodgenerációs értelmiségi romák pedig nemsokára itt lesznek ám. És ha belőlük összegyűlik egy maroknyi, és a keserűségükben a tudatlan tömeg élére ugranak (amit az öregebbek nem mernek még megtenni, vagy családféltésből, vagy félelemből) akkor bizony lesz itt nemulass!
A romák amúgy nem háborús népek, de a lázadás a küszöbön áll. Sokan emlékeznek még anyáik, nagyanyáik megaláztatásaira, saját magukéira, s ezt a legkönnyebb megtorolni.

Értelmiségi romaként élni ma a magyar társadalomban valami rettenetes, főleg, ha látszik is rajtad. Percenkét érnek olyan atrocitások, amiktől egy átlag fehér sikoltozva követelné a jogait. Olyan emberektől kell elszenvedni megaláztatást, akik a bőröndödet nem vihetnék máskülönben. Napi szinten találkozni ezzel, az egy egészséges embert felőröl.

Érintett vagyok a kérdésben - mint az látszik, gondolom, s abban a pillanatban, amint egy párt a józan apa szerető szigorával nyúlna a kérdéshez, s "nevelné meg" a renitenseket, szeretné és támogatná a rá érdemeseket, akkor bizony azonnal rájuk szavaznék, s szavazna minden értelmiségi roma is, azt hiszem.

Jelenleg nincs semmilyen épkézláb roma program hazánkban.
Vérlázító, ahogy kötelező jelleggel integrálni akarják a romákat.
Szégyen, ahogy a többségi társadalom előítéletei szerint a romák felé viszonyul.
Gáz, hogy vannak "díszcigányok" (bezzeg emberek) a társadalomban. ugyanis ez is kirekesztő ám!
Tragikus az iskolahelyzet.
Tragikus a nem létező munkaerő-poitika.

Közben - mivel a mélyszegénységben élő, és iskolázatlan romák sokkal gyorsabban élnek, mint a többségi társadalom - nemzedékek genetikájába "ég be" ez a tragikus minta. (Ne feledd, ha egy nő 15 évesen szül, 30 évesen nagymama, 50 évesen már vénasszon, aki éppen halni készül. Ha egy magyar nő 30 évesen vállal gyereket, 60 évesen lesz nagymama, és még aktívan dolgozik 70 éves koráig, akkor az úgy okésnak tűnik - de a másik kasztban lefutott két emberöltő ezalatt!)

Erről a témáról napokig tudnék filózni, nem teszem. De nincs megoldás - és kéne. nagyon nagyon!

váj mí 2009.08.19. 19:22:02

@Prinzessin Erbsen: @uni1002:
Én már annyiszor, de annyiszor kérdeztem ezt meg, hogy én unom. Tessék mondani, az nem-e lehetne-e, hogy a tezsvírek szociális munka ellenében kapják meg a segílykét?
Nem kell elvenni tőlük, de az atyaúristenit, feltöri a színesfémhez szokott pici tenyerüket az kiba..tt célszerszám, amivel mondjuk vízvezető árkokat tisztítanák vagy utcát sepernének vagy hasonlók.

respecta /01 2009.08.19. 19:41:56

@Strici:
Először is "utállak", mert szembesültem azzal, hogy nem adhatnám fel elkötelezettségem, mert a komoly vagy részsikerekért is keményen megküzdöttem értük, velük együtt -ami megingatott, azt HelpDaren pontosan leírta helyettem is. Én nem akartam. Talán félelemből az elkövetkező látszólagos/valós kudarcokért a sikerek mellett. Talán elfáradtam. Talán @Utcamacska utolsó mondata érlelődött bennem. Még nem tiszta előttem...
Továbbá köszönöm, amit megosztottál a végén, de tartsd szem előtt, hogy a személyes érintettség óriási adrenalin a hegyek megmozgatására.
Mondjuk az is, amikor megáll előttem könnyes szemmel a visszaeső apa, és azt mondja: "Csak azért jöttem, mert tudom, magának köszönhetjük, hogy nem vették el a gyerekeinket." -és sarkon fordulva elmegy.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.19. 20:13:19

@váj mí: A segély NEM munkabér. Ha van munkalehetőség, akkor tessék alkalmazottként foglalkoztatni az embert, ne segélyezni.

váj mí 2009.08.19. 20:47:02

@Strici:
Aranyom, ezek a emberek a büdös életben nem fognak elmenni dolgozni még napszámba sem, ha minden ellenszolgáltatás nélkül kaphatják a segílykét, lófasz neked társadalomba való integráció. De ne nevezzük segélynek, nevezzük az állam által garantált minimális jövedelemnek, amelynek ( a szociális körülményeken kívül) egyik feltétele, hogy a kedvezményezett havonta "x" napot (nem egy teljes munkahónapot)közmunkázik. A köz javára, teccik érteni? "Akitől" ezt a jövedelmet kapja.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.19. 21:15:10

@váj mí: Ha végigolvastad a posztot, amikor volt munka, ugyanúgy elmentek dolgozni. Akkor bűncselekmény volt a munkakerülés. Nem segély, hanem elzárás járt érte.
Még egyszer:a segély azért jár, mert NINCS munka.

váj mí 2009.08.19. 21:42:54

@Strici:
Végigolvastam. De bakker, nemár a szocialista munkaerkölccsel érvelj, mert pepitára kaparom itt a falat. Akkor sem volt munka mindenkinek. Munkahely volt, munka nem. Látszatmunkahelyek voltak. Magyarán, nem volt szükség annyi "munkásra", amennyit felvettek. Milyen munkanélküliségnek is hívják az ilyet? Nem véletlen, hogy miután bedőltek (mert be kellett dőlniük) a mesterségesen fenntartott szocialista iparra ráállt monstrumok, kiderült, hogy "basszus, nem kell ide effektive egy kisvárosnyi ember, mert nincs annyi elvégzendő meló". De ugye a kmk ... De pont neked magyarázzam?

psmith 2009.08.19. 21:48:18

Nem lesz cigány Martin Luther King. A magyarországi cigányoknak ugyanis pontoson olyan jogai vannak, mint a többieknek. Sőt. Itt nincs olyan hogy nem ülhet le a cigány a buszon, sőt.
Hogyan néznek rájuk, milyen megvetéssel? Barátom gyere ide hozzánk, majd meglátod senki nem néz semmilyen szemmel a kulturálatlan állatjára, nemhogy megvetően. Mert ha ránézel az már elég ok neki, hogy beléd kössön.

A segély nem munkabér, ez igaz. De az sem munka amit végeznek. De ne izgulj strici, nem alázzák már meg ezeket az embereket utcasepréssel, virág öntözéssel stb. se, ahogy elnézem, van elég "fehér" akinek nem megalázó a segélyért munka.

De nem a segély a probléma, hanem a családi pótlék. Ugyanis mára megfordult az ok és okozat. Nem azért kapnak családi pótlékot mert gyermekük született, hanem azért szülik a kölyköket, hogy családi pótlékot kapjanak.
És mivel nem a gyerekekre költik a pénzt, így azok éppoly tanulatlan, képzettséget igénylő munkát elvégezni képtelen élősködők lesznek, mint a szüleik. Csak nagyobb számban.

A családi pótlékot ezért már régen iskolai/óvodai étkezésekben, tankönyvekben, ruhában és víz/villanyszámla hozzájárulásban kellene odaadni. Nem csak cigányoknak, hanem mindenkinek.

Mi sohasem fogunk cigányokra támadni. Még a legszegényebb becsületes magyarnak is olyan színvonalesés a börtön, amit senki nem vállal.
Had ne magyarázzam meg miért nem probléma az ellenkezője.

Az egyetlen megoldás az oktatás. Kapjon akár már az általános iskolás cigány is ösztöndíjat, mert a tanulatlan emberre (még ha cigány is) a jövőben se lesz szükség.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.19. 22:57:16

@váj mí: Tévedsz. A lakásépítés - hogy csak egyet mondjak - nagyon sok embert igényelt. Más kérdés, hogy milyen munkatempóban dolgoztak az építkezéseken. De dolgoztak.

Psmith: az utolsó bekezdéssel egyetértek. A hátulról harmadikkal is.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.19. 23:02:10

@Utcamacska: a rendszerváltás utáni második generációs roma értelmiség már régóta itt van. És kurvára nem érdekli őt a többi cigány. Míg a rendszerváltás környékén elmondhattuk, hogy volt néhány cigány értelmiségi, amelyik nemcsak üzletet látott a cigányok felemelkedésében, ma nem látunk ilyet.

váj mí 2009.08.19. 23:37:35

@Strici:
Ahham, a lakásépítés ...arról a lakásépítési programról beszélsz, amely alatt sikeresen gettósították a városokat? Arról, amely alatt ipari városokat építettek, amelyekben most baszott nagy a munkanélküliség, mert a gyármonstrumok termékei, amelyek köré ezek a városok épültek verseny- és piac-képtelenek? Arról, amely megteremtette a feltételeit annak, hogy teljes falvakat költöztessenek be 7-8 tízemeletes szocreál építészeti "csodákba"? Ahham ...
És mondd, a mesterségesen fenntartott, életképtelen "ipar" ún. termelőegységeit miért nem említed?

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.19. 23:48:18

@váj mí: Arról a kb.kétmillió lakásról beszélek, amely lehetővé tette, hogy emberibb módon éljenek emberek. Nem azért nagy a munkanélküliség, mert a sötét, szoba-konyhás, folyosó végén a közös klozet, penészes falú viskókat felváltotta a panelketrec, s amelyket 50 éves élettartamara terveztek, azzal, hogy majd jönnek új igények, és akkor majd nagyobb, tágasabb, élhetőbb lakások fognak épülni. Ez a kétmillió lakás a legégetőbb lakáshiányt - a háborúban elpusztult kb. félmillió lakás pótlását és a nyomortelepek lehető leggyorsabb felszámolását célozta.

Te biztosan luxusvillában éltél világéletedben, nem értheted, mit érzetem akkor, amikor először volt külön fürdőszoba, és nem kellett többé lavórozni, mert csak úgy, magától jött a meleg víz.

A modern ipar életmódváltást is követelt. Pont ezt a váltás kérnéd számon a cigányokon, másrészt meg nyavajogsz, hogy ez a váltás megtörtént a fejlett világban mindenütt. (Pl. az egyik hazai házgyár dán technológiával termelt.)

Ma nem azért jajveszékelnek sokan, mert panelban laknak, hanem mert lassan elárverezik a fejük fölül a panelt, és mehetnek ismét viskókba.

A "láger" iparát nem mesterségesen tartották fönt. Viszont erőszakkal tették tönkre.

Ezért van munkanélküliség.

váj mí 2009.08.20. 00:04:59

@Strici:
Nyavalyog a fene, különben is mi közöm nekem a magyarországi cigány-problémához. Oldjátok meg, ti kreáltátok magatoknak ...
Jah, a viskók helyébe meg betonkockákat építettek, és megszületett a szocreál "művészeti ág".
A lavórozásról meg a kútról hordott vízről meg ilyenekről pedig tudnék neked mesélni, de hadd ne legyen az a téma, hogy "ki-szopott-nagyobbat-életében".
Ahham, a láger iparát nem mesterségesen tartották fenn, ahham ... azért omlott össze a lágerrel egyidőben, ahham ... én meg most jöttem a 6,20-assal.
Munkanélküliség meg azért van, mert a szocializmusban nem volt, pedig kellett volna legyen. Csak a láger országait és népeit hirtelen pofánbaszta a nem központilag irányított gazdaság, amikor papíron mindenki 150%-ot termelt minimum, havonta. És nem igazán tudtak vele mit kezdeni ....

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 00:08:29

@váj mí: Még valami: a modern, nagyüzemi mezőgazdaság még nagyobb életmódváltást igényelt. Sokkal nagyobb mennyiségű élelmiszert sokkal kevesebb ember tudott előállítani. az ipar emberszükséglete viszont lényegében korlátlan. Amit Nyugat-Európában 200 évvel ezelőtt elkezdtek, arra Kelet-Európában néhány év állt rendelkezésre. Gondolj arra, hogy 1950-ben a hazai települések 30%-án (!) még nem volt elektromos hálózat. 1963-ra a tanyavilág egy részének kivételével minden településen lett áram. Mit gondolsz, csak a villamos hálózat kiépítése hány segédmunkást igényelt? Ideértve az erőmű építéseket is.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 00:10:41

@váj mí: Honnan veszed, hogy papíron mindenki 150%-ot termelt? lécci, írj ide egy linket, ami ezt alátámasztja...

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 00:11:54

@váj mí: Tehát szerinted kifejezetten jó, személyiségépítő a munkanélküliség. Terjeszd ezt, lécci... Minél több a munkanélküli, annál boldogabb a nemzet.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 00:14:13

@váj mí: A "szocreál" házgyári építkezés, mint a mennyiségi lakásprobléma megoldásának gyors, átmeneti eszköze a kommunista Egyesült Királyságból, a bolsevik Dániából és a leninista NSZK-ból indult. Nem beszélve a sztálinista Egyesült Államok mintavárosáról, New Yorkról.

váj mí 2009.08.20. 00:32:14

Strici
B+, te éltél a kommunizmusban többet, de azért én is kifogtam. Ne nézz légy szíves hülyének. Értem ez alatt, hogy központi bizottságokhoz olyan jelentések mentek fel pölö az 1 hektáron termett búzamennyiségről meg a szocialista versenyekről (nem tudom, Magyarországon hogy nevezték ezeket csak a román kifejezés jut eszembe), amikor egy-egy gyárrészleg vagy maga a gyár 150%-os termelési mutatót hozott élmunkásostól mindenestől.
Nem mondom egy szóval sem, hogy jó a munkanélküliség. De azt értsd meg, hogy éppen azért van munkanélküliség, mert a szocializmusban nem volt, mert mindenkinek munkahelyet kellett adni, akár volt tényleges termelési tevékenysége, akár nem. Látszatmunkahelyek. Mint már említettem. Ehhez pluszban hozzájárult a valódi piaci helyzetben (azaz nem KGST) életképtelen szocialista ipar (nem en-bloc, persze, de jó része), ami ugyancsak növelte a munkanélküliséget.
Az általad említett nyugati-európai, illetve amerikai gettókban (mert azzá lettek, pölö Kelet-London) meg élj te, egészséggel.
Azért furcsa, hogy amikor az érveidet kell alátámasztani, akkor jók a nyugat-európai példák, csak amikor nem passzolnak az érvrendszeredbe, akkor elvetendőek ... hm ...

*Ja, a magyarországi tanyavilághoz nem szólok hozzá, mert nem ismerem. Viszont abban igazad van villanyhálózat kiépítéséhez (meg általában az újjáépítéshez) valóban kellett rengeteg szakképzetlen munkaerő (is). A fenntartásához és a működtetéséhez, viszont jóval kevesebb.
És eljöve a kmk ...

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 00:48:25

@váj mí: Ismételten kérlek, hogy konkrétan hivatkozz a magyarországi, 1960 utáni olyan jelentésekre, amelyek szerint MINDENKI - hangsúlyozom, MINDENKI - legalább 150%-ot teljesített. Én tudom, hogy ez nem így volt.

Értem. A munkanélküliségről a szocializmus tehet. Tehát azért van ma világszerte nagy munkanélküliség, mert a szocializmusban nem volt.

A példa pedig, amit hoztam, az azt bizonyítja csupán, hogy a mennyiségi lakáshiányt először a fejlettebb országokban igyekeztek megoldani. És ez nem ment másképp ott sem, mint iparszerű építéssel.

Te hogyan oldottad volna meg?

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 00:53:31

@váj mí: Most jut eszembe: Én viszont szívesen elmegyek Veled a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba, és előkerestetem azokat a Népszabadságokat, amelyek tételesen tartalmazzák, hogy pl. 1976-ban mely üzemek NEM teljesítették a tervet. Nem 150%-ot, hanem 100-at sem.

váj mí 2009.08.20. 00:58:41

@Strici:
Következetesen hülyének nézel, és ezt nem szeretem. Tudod te is nagyon jól, hogy ezeket a központi bizottságoknak küldött termelési jelentéseket talán már az Országos Levéltárban sem őrzik vagy max ott, mutatóban egy párat.

Nem a szocializmus tehet a mostani munkanélküliségről, légy szíves ne ferdíts, ne kavard bele a mostani gazdasági válságot a 90-es évek elejébe, amikor elérte a láger országait is az "aha-élmény", hogy "jéé-van-munkanélküliség", "jééé-az-ilyen-olyan-ipari-termékek-amik-jól-mentek-a KGST-piacon-már-nem-versenyképesek".

Valószínűleg hasonlóan oldottam volna meg. Csak nem tartottam volna több mint fél évszázadig az új gettókat. A különbség a fejlettebb országok és az itteni helyzet között, hogy 60 év múlva ők nem hirdetnek panel-programot, hogy még 2-3 évtizedig konzerválják őket.

psmith 2009.08.20. 01:00:53

@Strici: "Ismételten kérlek, hogy konkrétan hivatkozz a magyarországi, 1960 utáni olyan jelentésekre, amelyek szerint MINDENKI - hangsúlyozom, MINDENKI - legalább 150%-ot teljesített. Én tudom, hogy ez nem így volt."

Ugye nem fogod most ezt a lényegtelen hülyeséget hajtogatni jó pár hozzászóláson keresztül, mint azt szoktad. Tévedés, egészséges túlzás, csak hogy a rendszer egy jellemzőjére felhívja a figyelmet.

Ráadásul a te hozzászólásaidban is bőven van tárgyi tévedés.


Munkanélküliség meg a szocializmusban is volt. Csupán az a különbség, hogy ott a munkanélküli állással rendelkezett. Álságos helyzet volt az.

váj mí 2009.08.20. 01:02:38

@psmith:
De fogja, mert Strici már csak ilyen ;) Megyünk könyvtárba :)

váj mí 2009.08.20. 01:06:04

Én viszont, most ágyba megyek, egyelőre ... psmith rád bízom Stricit ;)
Jó éjt fijjjúg.

psmith 2009.08.20. 01:06:25

@váj mí: "60 év múlva ők nem hirdetnek panel-programot, hogy még 2-3 évtizedig konzerválják őket."

Nagyon jól tették, jelenleg nincs fizetőképes kereslet jobb lakásokra. De a panel se omoljon össze és legyen olcsóbb az üzemeltetése.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 01:17:44

@váj mí: Nem hirdettek ilyet, hanem megcsinálták. Az NSZK-ban, az Egyesült Királyságban, Dániában, mindenütt. Csak hamarabb, hiszen gazdagok voltak. Én Nyugat-Berlinben láttam a lakáskorszerűsítést, és meg is lepődtem, hogy ott is van panel.

Psith: A csacsiság, vagy a tények alapvető ismeretének hiánya nem egészséges tévedés.

A teljes foglalkoztatottság nem feltétlenül álságos, noha kétségtelenül visszatartja a teljesítményt. Viszont még mindig jobban szocializál, mint a teljes tétlenség és az éhezés.

Ezzel együtt: nem kellett volna munkanélküliséghez vezetnie a teljes foglakoztatottságnak szakértőbb és valóban demokratikus vezetés esetén.

Magyarországon a gazdasági vezetés különösen alacsony színvonalú volt, sehol másutt nem vezették be a Nyers Rezső-Fock Jenő-Vitéz Csikós Nagy Béla által kitalált bérgazdálkodást, amelynek az volt a lényege, hogy a bérszínvonalat kellett tartani. Vagyis arról volt szó, hogy ha meg akartak fizetni egy mérnököt, akkor föl kellett venni két takarítónőt. Ez olyan bérkiáramlást jelentett, ami a lágeren belül is példa nélküli volt.

Tiltakoztunk is ellene nagy nyilvánosság előtt, nem is egyszer.

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 01:25:49

MOST OLVASOM:

"A probléma csak az, hogy struktúrális munkanélküliség állt elő az országban a hajdani állami (köztulajdonú) vállalatok tudatos és tervszerű kisíbolása, a maradék termelési munkáinak kiszervezése (+fekete munkaerő alkalmazása) és az alattuk lévő ingatlanok vagy épületek eljelzálogosítása/ kontinentális seftelés (offshore) eredményeképpen. Mindezt csaknem törvényesen - ennyit a foglalkoztatáspolitikáról. A „befektetők”, nevezzük gazdasági hatalomnak őket, az ebből származó profitot privatizálták, a társadalmi terheket persze államosították. A tartós munkanélküliek számára a munkaerőpiac persze nem tud munkát adni, ezért tehát bünteti őket (bűnhődjék az áldozat), az állam (önkormányzatok révén) minimálbéres kényszermunkát KREÁLTAT. Ezzel pompásan ki lehet szervezni minimálbérrel azokat a közfeladatokat, amelyeknek - ha valóban szükség van rájuk - a munkaügyi irodákon kellene megjelenniük állásajánlatként és konkrét fizetéssel, munkabérrel. Így tehát teszésük szerint leszorítják a reálbért, a közalkalmazottak is megszívhatják. Második menetben - és erre már fellelhetők kezdeményezések - ezeket az állami segélyért kényszermunkára ítélt nyomorultakat igény szerint beállíthatják a privát szféra rabszolgái közé is - nehogy már pl-ul a helyi illetőségű gázműveket megterhelje a minimálbéres munkaerőfelvétel terhe."

Szúrófény 2009.08.20. 05:55:03

A probléma az aranka növény sorsával fog megoldódni! Ha nem tudod, mi az nézz utána! Szép, szocialista jövő!

nyíregyházi betti 2009.08.20. 07:28:40

@Strici:
Mutasd már meg azokat az újságokat is a nyolcvanas évekből, amik a gmk, vgmk, stb.-ről szóltak, na meg arról, hogy mennyit güriztek az emberek a hivatalos munkaidejükön kívül is. Én csak arra emlékszem, hogy állandóan álmos voltam, s fáradt. Vajon mitől??? Attól a folyamatos pihikéléstől, amit az ifjúság képzel akkori életünkről? Hogyan is lettünk úgy. kb. másfél, két millióan egyik pillanatról a másikra a kilencvenes évek elejére lusta munkanélküliek? Ha @váj mí: itt élt volna, akkoriban, jól tudná, hogy az emberek mennyit dolgoztak azért anno évtizedeken keresztül, hogy mi lehessünk a "legvidámabb barakk".

A nyugati befektetők a rendszerváltás után éppen ezért örömmel jöttek egyrészt letarolni a piacainkat, másrészt rabszolgamunkát adni nyomorbérért azon tömegek egy részének, akiket a saját honfitársaik löktek ki az utcára, s masszív propagandával leépült, "nemisakardolgozni" "dóóóógózzonmegasegélyért" munkanélkülinek stigmatizáltak. Közben keveseket álomfizetésért alkalmaznak, luxus juttatásokkal, mert az a fixa ideájuk, hogy a többi nyomorult ettől beájul és természetesnek tartja, hogy ha beleszakad a munkába, akkor is csak szegényen élhet. Gyarmati birka nyáj lettünk. Ez az élet rendje. Ez az élet rendje??? Az az élet rendje, hogy magyar a magyarnak farkasa és ezt a képet mutatja a nagyvilág felé? Miért is legyen egy multinak bármiféle lelkiismeret furdalása, amiatt, hogy spórol a biztonságon és a magyar emberek jövedelmén, ha azt látja, hogy mi is ezt műveljük egymással?

Fiataljainkat arra kondicionálják eme embertelen és nem fejlődőképes gazdasági, társadalmi berendezkedés bel és külföldi haszonélvezői, hogy támadjanak rá és büntessék meg keményen mindazokat -életkortól függetlenül-, akiknek nem jut egzisztencia. Taszítsák a legsötétebb kilátástalanságba és öregkori (már aki megéri) nyomorba azon a néptömegeket, akik a második világháború utáni évtizedekben kemény munkával, egy civilizált országot nyitottak meg a külföldi tőke számára a rendszerváltásnak nevezett társadalmi, gazdasági átalakulás idején.

Utcamacska · http://utcamacska.blog.hu/ 2009.08.20. 07:56:22

A munkanélküliség és a cigánykérdés, sajnos nem függ szorosan össze. A munkakerülő cigányság problémáját és a munkanélküli cigányság problémáját külön menüpont alatt érdemes tárgyalni. Azok ugyanis, akiknek semmiféle dolgozói modelljük nincsen (még az anyjuk sem dolgozott soha takarítás címén, mert a huzat hordta ki a házból a port a fal likjain) azért nem dogoznak, mert alkotófogalmuk nincsen róla, hogy az micsoda, hogy csinálják, miért is szükséges. Ezt a réteget én megvallom őszintén, nem mentegetném túl sokat. A gyerekeket, a fiatalokat igen, az öregek meg előbb utóbb a saját koszukban kipusztulnak maguktól.
Azt a réteget, aki akarna dolgozni, de nem tud, mert munkanélküliség van, célzott programokkal munkához juttatnám. Belőlük van ám a legtöbb, főleg a nagyvárosokban. (Takarítanak, biztonsági őrök, pincérek, építőipari szakmunkások, stb..) Köztük könnyen találsz 8 általánosnál magasabb végzettségűeket. Ők átképezhetők, stb...
S van a már elmegetett diplomás réteg, pláne a másodgenerációsoké. Eddig - ahogy mondtátok - nem foglalkoztak a problémával, meg a többi cigányokkal. Minek foglalkoztak volna? Te foglalkozol azokkal, akik a tápláléklánc legalján vannak? Ha valaki érdeklődése szerint mondjuk programozó, ügyvéd, orvos, vagy éppen szállodaipari végzettségű ember lett, az egyszerűen érintőleg SEM találkozik már a szegény, lejmolós rokonokkal. (Ha vannak - de az ilyen családok gyakran együtt mozognak ám!)
Ugyanakkor azt se feledjük, hogy a diplomás romák szerintem 80%-a muzsikus cigány családból származik. A muzsikusok már 100 évvel ezelőtt is tökéletesen integrálódott, nagypolgári (!!) életet éltek és élhettek. A mozi megjelenésével és a hazai filmgyártással együtt már nem csak a vendéglátós zenére, hanem a filmek zenéire is hatalmas igény mutatkozott. Akik a fővárosban ilyen családdal rendelkeztek, azok ma már tulajdonképpen sokadik generációs értelmiségieknek mondhatják magukat, hiszen ezek a muzsikusok gyakran 8-10 nyelven beszéltek, az urak mellett a legkomolyabb kultúrát megtanult, valódi úriemberek voltak. Ezekben a családokban még csak árnyék sem vetül a mélyszegénységben élő cigánysori romáktól. Azonban ezeken a fiatalokon is látszik, hogy romák, s a megkülönböztetés durván utoléri őket is. Amint egy erős személyiségű, például a színpadon szocializálódott, több nyelven beszélő, karizmatikus roma felismeri, hogy mi van és a menekülők élére ugrik, megfordítja őket, akkor azért tisztességes tömeg lesz mögötte. Most még nincsen ilyen ember. Vagy nem látjuk, hogy ki ő. Lehet, hogy nem is lesz. De a mostani cigány gyűlölet ezt a réteget is utoléri ám! Ők nagyon kevesen vannak. Van aki le tud koccolni külföldre. De nem mindenki.
Én a felkelés,a szervezkedés hiányának valódi okát abban látom, hogy nincs mögötte pénzügyi érdek. S így pénz sem.

states 2009.08.20. 08:04:55

Közhely, közhely hátán. A cigányság évszázadok alatt nem volt képes beilleszkedni, nem csak az elmúlt évtizedekben, és nem csak nálunk, hanem szerte Európában is, miközben minden más nációnak igen. A kutya itt van elásva, csak hát erről a mi emberjogi hablatyolóink nem akarnak tudni, és fújják, mint a szerzőnk is, hogy minden ember egyenlőnek születik. Csak hogy ez nem igaz már a fehér ember esetében sem, különböző adottságokkal, képességekkel jövünk a világra, és ahogy ez igaz az egyedekre, úgy igaz a rasszokra is. Cigányság esetében súlyosbítja a helyzetet a valószínűleg évszázados, de lehet, hogy évezredes egymás közti szaporodás, gyakran a családon belül is. Ez a másik tabu, amiről emberjogászaink hallani sem akarnak, csak hát a genetika az akkor is genetika, ha nem beszélünk róla...

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 08:13:19

"Azt a réteget, aki akarna dolgozni, de nem tud, mert munkanélküliség van, célzott programokkal munkához juttatnám."

Ki fedezné, milyen pénzből, és mit szólnának ahhoz a nem-cigány munkanélküliek, hogy "bezzeg a cigányoknak még munkát is szerveznek, mi meg éhen döglünk"?

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 08:21:06

@states: Nem tabu, amiről beszélsz. Az "egymás közötti" szaporodásról a posztban is írtam, mint a védekezés egyik módjáról, továbbá mint a közösségek "természetes" intoleranciájáról. Néhány évtizede még a feketékről mondták az USA-ban, hogy képtelenek beilleszkedni. Ha a feltételek (nem az esélyek, az kevés... a feltételek) azonosak, és a társadalom a beilleszkedést széles határok között értelmezi, akkor sikerülni fog.

Egyébként meg amúgy... szerinted hány évszázad alatt fognak egymáshoz illeszkedni be a protestáns írek és a katolikus angolok? És miért nem sikerült nekik az angol polgári forradalom óta?

Strici · http://birkanep.blog.hu 2009.08.20. 08:24:51

@states: Ne keverd össze az egyenlőséget az egyformasággal. A genetika eddig semmi olyat nem mutatott ki - bárhogy próbálták ezt a náci Németországban bizonyítani -, hogy az emberi fajon belül eltérő emberi képességű rasszok lennének.

nyíregyházi betti 2009.08.20. 08:46:51

@psmith: Az nem álságos, hogy milliók tengődnek megélhetés nélkül, miközben a munkahelyeken kis létszámú alkalmazottak próbálják kevéske bérükért több ember munkáját elvégezni úgy, hogy gyakorlatilag indoklás nélkül bármikor kilökhetők az utcára?

Az sem álságos, hogy a kényelmes irodában a versenyképes fizetéssel megáldott ifjú főnökasszony a legújabb parfümökről cseveg a cég telefonján, és ha pl. ingyen kávét óhajt kortyintani, csak kiordít a cselédnek (adminisztrátor), hogy "kááávééé"?
Az nem álságos, hogy a munkavégzés helyén pénz és akarat hiányában ugyanakkor hibáznak a biztonságos munkavégzés feltételei? Á, nem, az sem álságos, hogy az ilyen jelenségek ma már mindennaposak…

Naná, az meg még mindig nem álságos, hogy a kapun belüli munkanélküliség mostanság dúl igazán, hiszen az értékén túlfizetett, juttatásokkal bőven ellátott kiváltságosok minden kényelemmel felszerelt irodáiban működik.

Ó az már hogyan is lenne álságos, hogy mindezen, a haszonélvezők számára idilli állapot ellenére az istennek sem akar a válság véget érni?

nyíregyházi betti 2009.08.20. 08:54:49

@nyíregyházi betti: A magyar a magyarnak kifejezésbe az én értelmezésem szerint a hazánkban élő cigány népesség is beletartozik. Sajnálatos, hogy úgy érzem, ezt külön meg kell említenem.

states 2009.08.20. 09:03:58

@Strici: Hogy ki mit bizonyít, az szándék kérdése. A zsidóság hol kimondva, hol kimondatlanul hirdeti a saját felsőbbrendűségét, beszél a kiválasztott népről, gyárt ezeket alátámasztó statisztikákat. Elég csak belenézni bármelyik ilyen témájú honlapba. Már régóta túl vagyunk a hitleri Németország fajelméletén, helyét átvette Izrael Állam politikája. Egyébként pedig a magyar úgy általában nem rasszista néhány futóbolondot leszámítva, a kisember cigánysággal kapcsolatos előítéletei sajnos a mindennapok, a hétköznapok tapasztalatain alapszanak, a bűnőzésen kívül azon, hogy a cigányok döntő többsége képtelen az emberi együttélési normák legminimálisabb betartására is. A kevés számú asszimilálódott cigány pedig ugyanolyan megbecsülésnek örvend, mint bárki más...

kgergo 2009.08.20. 12:13:45

@states: Most kérnélek meg téged is, és mindenkit itt a blogon, hogy a zsidókat hagyjuk ki a dologból, lévén, nem róluk szól a poszt. Azt pedig, hogy 10-20-30-40 évvel ezelőtti példákat hozzatok fel, nem tartom értelmesnek, mert most 2009 van, nem a 60as évek. Az akkor volt, ez most van, és lehet, sőt biztos vagyok benne, hogy a kettő összefügg, a jelenlegi problémán nem a 20-30 évvel ezelőtti modell fog segíteni, hanem az, ha mi, akiket tényleg érdekel ez a probléma, kitalálunk valami olyan megoldást, ami mindenkinek megfelelő. Nem kell mindenkinek tetszenie, nem kell, hogy mindenki szeresse, csak oldja meg a kérdést. Az a változat ugyanis, ami tetszik is az embereknek, és szeretik is, az soha nem volt, most sincs, és soha nem is lesz. Ahhoz az kéne, hogy mindenkinek ugyanaz tetsszen, mindenki ugyanazt szeresse, de itt felmerülne egy újabb probléma, amit most nem részleteznék, csak olvassátok el Lois Lowry, Az Emlékek Őre című könyvét.

hummingbird · http://allasfoglalas.blog.hu/ 2009.08.20. 17:02:26

@Strici: Az egymás közötti "szaporodás" nem csak a cigányságra jellemző, hanem általában a más kultúrkörön belül kisebbségként létező csoportokra is. Példaként említhetném mondjuk a magyarországi szlovákokat. De szerintem ugyanezt megtalálnánk a határon túli magyarok között is, ha nagyon jól körülnéznénk... (Ha most nem is, de pár évtizedre visszamenőleg biztosan.)

Nem írta senki, de én még a probléma forrásaként említeném a tudatlanságot, a cigányság kultúrájának megismerésétől való elzárkózást is a magyarság részéről. Aki tanult legalább egy egészen pici romanológiát, az tudja, hogy olyan kultúrális és szokásbéli különbségek vannak, amiket a magyarság többsége egyáltalán nem ismer, föl sem fog, egyszerűen csak elkönyveli bunkónak erkölcstelennek, bűnözőnek a cigányokat... Pl. nem is olyan régen szerepelt a híradásokban, hogy valamelyik strandon abból volt balhé, hogy "egyes vendégek" ruhában fürödtek. Aki ismeri valamelyest a cigány szokásokat, az nagyon jól tudja, hogy cigány nőknek a szokásjog tiltja a fürdőruhában fürdést. Márpedig amíg ezekről a kulturális különbségekről nem veszünk tudomást, addig állandó súrlódásokhoz vezet.
De sorolhatnék egyéb példákat is, pl. a "lopás" fogalmának különbözőségét a kultúrkörök között stb.
Szerintem a cigánykérdés megoldását valahol ott kellene elkezdeni, hogy ismerjük meg azokat az embereket, akikkel együtt élünk, akikkel nap mint nap találkozunk, ne csak tőlük várjuk az integrációt. Ismerjük meg a kultúrájukat, a szokásaikat (legalább a döntéshozók), és ne a mi elképzeléseinket akarjuk rájuk erőltetni.

Egyébként gratula a poszthoz, Strici, nekem nagyon tetszett.

váj mí 2009.08.21. 01:33:53

@hummingbird:
"Az egymás közötti "szaporodás" nem csak a cigányságra jellemző, hanem általában a más kultúrkörön belül kisebbségként létező csoportokra is. Példaként említhetném mondjuk a magyarországi szlovákokat. De szerintem ugyanezt megtalálnánk a határon túli magyarok között is, ha nagyon jól körülnéznénk... (Ha most nem is, de pár évtizedre visszamenőleg biztosan.)"

Khmm, khmm .. na most a magyarországi szlovákok helyzetét nem ismerem, de ez a határon túli magyarok belterjes populációja nem kicsit erős és merész állítás. Még évtizedekre visszamenőleg is.
És most átmegyek Stricibe (tőle tanultam ;)): adatokat, adatokat, linkelt statisztikákat, linkelt statisztikákat!

Jurganov 2009.08.21. 11:17:59

érdekes a cikk, meglepődtem, hogy strici ilyet ír. már az alapgondolata is érdekes, mivel megkülönbözteti a magyart és a cigányt-az utóbbiak javára. hmm. nálunk vannak olyan cigányok akik dolgoznak (érdekes, ők kapnak munkát. nahát) és vannak olyanok akik bűnöznek( ők a szegény, meg nem értettek, stb). és a röhej az egészben az, hogy akik dolgoznak, na azok élnek rosszabbul. sokkal.( az egyetemes baromságodról meg annyit, hogy: el tudta végezni az egyetemet pedig bűnözőként sokkal többet keresett volna és még könnyebben is boldogulhatna. ezen csodálkozunk el). a Bíró féle dologhoz annyit, hogy nagyon igaza volt, immáron láthatod te is. mert egészen odáig semmit nem számít, hogy valaki cigány, üzbég, piréz, akármi amíg rendes ember. viszont a cigányságnál hagyományai vannak a bűnözésnek, a fura, tekervényes gondolkodásnak ( cigány viccek, cigánykodás kifejezés stb)és amíg nincsenek kényszerítve, hogy inkább építsenek mint elvegyenek addig az marad ami most van.
még egy kérdés: milyen atrocitásokról beszélsz? mint barna bőrű értelmiségi ( el tudom képzelni, mert pl mohácsi viki már villantott mi lehet és annyira hihető volt, hogy én azonnal el is hittem minden szavát) miféle sérelmek érnek? érdekelne a dolog.
respecta-val tudok egyetérteni.

a kommenteknél viszont strici ismét belehúzott, mondjuk ebben sokat segített neki váj mí -aki egy számomra gusztustalan és hideg szemléletet képvisel-főként a szocializmus értékelésénél. gondolom valami gazdag vállalkozó lehet aki csak szórakozásból szól hozzá a dolgokhoz. én is úgy gondolom, hogy kell a munka az embereknek, és nem jó ha minden 1% kezében van. az a tény is nagyban hozzájárul a helyzet elmérgesedéséhez, hogy nincs munka, az emberek ráérnek-és persze nincs jövő sem.

Jurganov 2009.08.21. 11:31:01

@Jurganov: folyt.

a cikk vége viszont szomorú. és hihető.

Jurganov 2009.08.21. 12:26:42

@psmith: vajon kikre fogják rá....én a gárdista vonalra szavazok-azokra fognak mostanság úgyis mindent.

váj mí 2009.08.21. 12:58:00

@Jurganov:
"a kommenteknél viszont strici ismét belehúzott, mondjuk ebben sokat segített neki váj mí -aki egy számomra gusztustalan és hideg szemléletet képvisel-főként a szocializmus értékelésénél. gondolom valami gazdag vállalkozó lehet aki csak szórakozásból szól hozzá a dolgokhoz."

Ne ítélj, hogy ne ítéltessél, és főleg, hogy ne beszélj hülyeségeket :). De azért jó tudni, hogy a felfogásom már stimmt ahhoz, hogy gazdag vállalkozó legyek. Már csak a gyakorlati megvalósítás van hátra ... hmm, na akkor abba is belefogok ;)

Jurganov 2009.08.21. 13:11:38

@váj mí: én elítélem azt a gondolkodást amit te ott képviseltél. én személy szerint úgy látom, hogy szabni kellene felső határt mindennek, és az embereket elfoglalni, dolgoztatni(mint a szocializmusban). lehet, hogy ez neked nem tetszik és szerinted sokkal jobb venni egy traktort ahelyett, hogy emberekkel kaszáltatnánk le, de szerintem nem. ennyi. és hát ítéld el a gondolkodásomat vagy engem. majd csak kibírom :)
ettől függetlenül fenntartom, hogy számomra strici emberközpontúbb gondolkodása jobban tetszik.

váj mí 2009.08.21. 13:15:37

@Jurganov:
Kettőnk közül nem én voltam az, aki ítélkezett a másik gondolkodásmódja felett, és most sem én vagyok. Így hát, sem most sem az előző hozzászólásomban nem ítélem el vagy meg a gondolkodásmódodat, pláne nem a személyedet. Elfogadom, hogy így gondolod, hogy számodra a hatékonyság, mint olyan városi legenda vagy mocskos kapitalista kizsákmányolás. Ítélkezni viszont nem tisztem.

Jurganov 2009.08.21. 23:12:42

@váj mí: ügyes :)

akkor így elsőnek: mivel ítélkeztem én? azt mondtam, hogy:"ki egy számomra gusztustalan és hideg szemléletet képvisel"-itt külön kiemelném a SZÁMOMRA szót.

kettő: ez a szó, hatékonyság...olyan szépen hangzik. de azért ha belegondolsz a nagy hatékonyság következményeibe, a nagy hatékonyságra való törekvés komor valóságába akkor nem humánusabb-e embereket foglalkoztatni ahol lehet gépek helyett? rövid, de főleg hosszú távon nem éri-e meg jobban a gazdának is? azt hiszem megérné, csak a nagy pénzhajhászásban nem vesszük észre, hogy lassan elvesztjük emberi mivoltunkat és nemsoká eljön az idő mikor természetes lesz, hogy egy bizonyos kor felett megöljük a hozzátartozóinkat mert "nem költséghatékony" etetni őket (ez durva példa, de nincs olyan messze szerintem). valahol kell határt szabni a dolgoknak.

váj mí 2009.08.22. 11:49:17

@Jurganov:
"gondolom valami gazdag vállalkozó lehet aki csak szórakozásból szól hozzá a dolgokhoz."
Ezt bizony te írtad rólam. Értékítéletet fogalmaztál meg a személyemről (csak szórakozom itt a népekkel, implicite minek engem komolyan venni) anélkül, hogy bármit is tudnál rólam.

Mindezek után meg a következő hozzászólásodban, megpróbáltál belerángatni egy olyan helyzetbe az ítélkezés témakörében, amiből te a szenvedő alanyként kerülhetnél ki, akivel a csúnya "gazdag vállalkozó" csak szórakozik. Így próbáltad meg a személyeskedő hozzászólásod élét elvenni, és a magad javára fordítani a helyzetet, amit te kreáltál.
"és hát ítéld el a gondolkodásomat vagy engem. majd csak kibírom :)" Ezt írtad, előkészítve a terepet a "szegény áldozat" szerep számára. Olyan cselekedet előlegezve meg nekem, amelyre utaló magatartást irányodban én nem tanúsítottam. Bocs, de az ilyen ál-magas labdákra már évekkel ezelőtt sem csaptam le. És megint bocs, hogy elrontottam a játékod.

Ami "kettő"-t illeti. Nem, kurvára nem éri meg a gazdának gépek helyett kétkezi munkásokat foglalkoztatni. Egyrészt anyagilag, másrészt az időtényező miatt, harmadrészt meg az elvégzett munka minősége miatt.
Lehet azon filozofálni, hogy ez mennyire humánus vagy mennyire nem, csak az a probléma, hogy a gazda nem szociális intézmény.
A sarkított példádra (lásd: idősek legyilkolása) meg inkább nem reagálnék, mivel ezt a "magas labdát" sem fogom leütni, még a te kedvedért sem. ;)

Jurganov 2009.08.22. 13:20:52

@váj mí: azért ha végiggondolod: 100 ember= 99 ember+1 kisgép=70 ember+ 1 nagyobb gép, stb. ennek azért lehet látni a végét.és kezdeni kell(ene) valamit azokkal akik kiesnek a jóból. az állandó etetés nem megoldás, főként a jelenlegi profitorientált gazdasági modellben-amiben az emberéletnek nincs jelentősége. akkor mi marad?
a sarkított példa pedig nem provokáció akart lenni. ha végignézed mi az amit feladunk/feladtunk a hatékonyság nevében-a példa azért nem annyira lehetetlen.

váj mí 2009.08.22. 14:16:52

@Jurganov:
Ha a jó alatt azt érted, hogy a földeken kapáljon vagy boronáljon, amikor ezt a tevékenységet ki lehet váltani, akkor én személy szerint nem kérnék abból a jóból. Inkább tanulja meg kezelni, karbantartani, gyártani, összeszerelni, szervizelni azokat a gépeket, amelyek ezeket a tevékenységeket elvégzik, és ismét benne lesz a jóban. Szerintem.
A példádról továbbra is azt tartom, hogy pöppet demagóg.

Jurganov 2009.08.23. 10:10:34

@váj mí: igazad lehet. lehet demagóg. de miért is? most komolyan, ha már mindent alárendelünk-jelen esetben- a hatékonyságnak, akkor hol a vége? és miért pont ott?mert csak? vagy mert az már nem fér bele a világképedbe? ritkán találkozom olyan emberrel mint te és tényleg érdekelne, hogy mit gondolsz a témáról. szerinted meddig lehet elmenni a profitmaximalizálásban és miért kell ott megállni?

eléggé leragadtunk a földmunkánál. mondhatnám pl a thome szándékosan szar ügyfélszolgálati beosztását. vagyis van 1-2 ügyfélszolgálatos és egy semmire sem jó tesze-tosza automata. itt is lehetne embereket foglalkoztatni a gép helyett, és igen jobb lenne. a példádban azt mondod, hogy ne dolgozzon a gép helyett, hanem inkább kezelje, stb. igen, de ehhez lényegesen kevesebb ember kell. mi lesz a többiekkel? az etetés hosszú távon nem megoldás,főként úgy, hogy egyre kevesebb ember dolgozik. akkor velük m lesz a teendő? ebben is érdekelne a véleményed, mert odáig könnyen eljutok magam is, hogy hatékonyság, meg profit. de itt emberekről van szó és ennek kicsit túl kell(ene) mutatni a profiton. szerintem.

miriamele · http://epreskert.blog.hu 2009.08.23. 10:59:13

@Jurganov: Valahol azt olvastam, hogy az egész válság tulajdonképpen újabb struktúraváltást fog eredményezni, azaz nagyságrendekkel kevesebb emberre lesz szükség a termelésben. Ezek szerint a java még hátra van.

Jurganov 2009.08.23. 11:11:45

@miriamele: igen, olvastam én is. viszont a haszontalan tömeggel kell kezdeni valamit. és a magam gonosz módján arra tippelek, hogy kiírtják ( ha nem is direktben akkor indirekt módon). állítólag valami 20% körül van a szükséges emberek száma a maihoz képest.

miriamele · http://epreskert.blog.hu 2009.08.23. 11:29:10

@Jurganov: Igen, viszont azt is írták, több tanárra lesz szükség. Most jön el az én időm. :-)))))))

Jurganov 2009.08.23. 11:34:19

@miriamele: hajrá! :) azért kell majd pedáloznod, hogy beleférj a 20% azon részébe akik majd tanítanak+ még a protekciósok is előtted lesznek. de ne add fel :) sok sikert!

váj mí 2009.08.23. 13:14:59

@Jurganov:
Nem fekete, és nem fehér. Mármint a világ. A kommentjeidet olvasva viszont úgy érzékelem, hogy te alapvetően ezt a két színt látod. Lefordítva: vagy teljes foglalkoztatás, vagy az "idősek" legyilkolása".
Te is tudod, hogy ez nem így működik, a világ szürke. A szürkének pedig nagyon sok árnyalata van.
Egyes szakmákra nem lesz többé szükség. Ez így normális, mindig is így volt (vagy hallottál mostanában postakocsi-hajtó munkakörről?). A probléma esetedben -szerintem- ott van, hogy te csak azt látod, hogy bizonyos szakmák feleslegessé válnak. Azt már nem, hogy helyettük viszont újak alakulnak ki.

Jurganov 2009.08.23. 13:41:02

@váj mí: van igazad abban amit mondasz, bár én úgy gondolom lényegesen több postakocsi-hajtó állás volt anno mint mondjuk űrrepülőgép-pilóta van manapság.az automatizálással (gépekkel) már régóta több munkahely veszik el mint amennyi keletkezik. a kommentjeid alapján okos embernek tartalak és nyilván te is látod azt, hogy amennyiben a szürke egy szeletét vizsgáljuk és az tesszük a világostól a sötét felé akkor joggal feltételezhetjük, hogy annak a végén a fekete fog állni. azért választottam példának az idős emberektől való megszabadulást mert az számomra elfogadhatatlan, durva és sokkoló gondolat volt. viszont nem lehet tagadni, hogy amennyiben a maximális hatékonyság/profit a cél ( és mi más lenne) akkor viszont az öreg-beteg egyedektől való megszabadulás sokat dob az átlagon. tenyészeteknél ez elfogadott módszer. az emberek annyiban mások, hogy be kell építeni a köztudatba, elfogadtatni. megoldható? hát persze. nem mondom, hogy el is jut oda a világ egyhamar, de mégis: miért annyira elképzelhetetlen, hogy néhány embernek nincs erkölcsi érzéke viszont van vagyona egy ilyen dologhoz.

váj mí 2009.08.23. 15:29:42

@Jurganov:
Nos, azt az űrrepülőgépet valakiknek meg kellett tervezniük, valakiknek el kellett készíteniük, valakiknek karban kell tartaniuk, valakiknek irányítaniuk kell az útját az űrben, valakiknek ki kellett fejleszteniük azt a kommunikációs rendszert, amivel kapcsolatban tudnak maradni a géppel. A pilóta csak ezután jön. És körülötte is igen sok embernek van munkája, akik felkészítik az útra. Érted ugye, nem 100 állástalan postakocsihajtó áll szemben egyetlen űrpilótával.

Az időskori tajgetoszról szóló elméleted megvalósulásának pedig, véleményem szerint csak abban az esetben lehet esélye, ha az emberiség fejlődésének iránya a progresszívból regresszívé változik. Ehhez viszont, ismét szerintem, egy katasztrófafilmekből ismert forgatókönyv kellene.

Ouaid (törölt) 2009.08.24. 05:27:43

@uni1002: "Szerintem simán el tudná tartani a 2,3 millió a 10 milliót, ha nem a lakosság 1%-nak a zsebében lenne a nemzeti vagyon 99%-a. Ahogy fejlődik a technika, tudomány, egyre kevesebb munkáskézre van szükség, egyre több nyereség termelődik, nincs mese, vissza kell osztani, ne a milliárdosok tegyék zsebre mindet."

Nem értem. Mit csinálnak az a maradék 8 millió? A munka teszi ki az emberek életének nagyobb részét, azok is dolgoznak, akik egyébként közérdekű feladatokat látnak el. Nehezen fogsz kétmillió embert összeszedni, akik mind szabad akaratukból dolgoznak a többiek jólétéért.

Kérdés az: miért nem dolgozik a többi 8 millió? Egy részük nyugdíjas - de hát a nyugdíjasok sem csak egy helyben ülnek, van bennük potenciál. Más részük rokkant - de hát a rokkantakra is lehet bízni valamit. Harmadrészük gyerek - ők persze jogosan élveznek felmentést. Negyedrészük életre, munkára tökéletesen alkalmatlan - őket intézetben kell ápolni, ez világos. Ötödrészük nem kapott munkát - de majd fog, ez a saját érdeke is. Hatodrészük - na ez az érdekes. Vajon mennyi a fennmaradó hatodrész, akinek nincs igazi kifogása arra, miért nem dolgozik?

Ouaid (törölt) 2009.08.24. 05:32:25

Az az érdekes, hogy minden fejlett ország egyszerre küzd munkanélküliséggel és munkaerőhiánnyal. Tehát mindig akad rengeteg jelentkező egy jól fizető állásra, de a mosógépszerelőre heteket kell várni, mert annyira túl van terhelve. Nálunk akad rengeteg munkanélküli, ugyanakkor nem kapsz olcsón bébiszittert. Mintha az, aki nem dolgozna, nem is akarna dolgozni, rengeteg munkalehetőség van kihasználatlanul.

denever · http://graveyard.blog.hu/ 2009.08.24. 09:20:51

érdekesség: a 2008ban kezdett első osztályos általános iskolások között kb 50% arányban voltak cigánygyerekek. hogy a végzősöknél ez hogy lesz, azt még nem tudni.

a segély nem életjáradék, nem védelmi pénz. a segély átmeneti támogatás, ameddig nem vagy képes ellátni magad vagy a családod. lehetne hozni a végletekig elcsépelt hasonlatot a halról és a halászásról.

a baj pedig az, hogy egy adott népcsoport teljesen jól idomult a hibásan működő rendszer kiskapuihoz. az, hogy mennyire kudarc a cigányság története 20 vagy akár 100 év távlatában nincs feltétlenül köszönőviszonyban sem a segélyezésre idomult életformával, illetve a "nem élünk jól, de legalább (ingyen) élünk" életvitelhez.

sajnos sok emberből a felemelkedés vágya hiányzik - ehhez ugyanis belülről jövő, pozitív példák kellenek. pozitívak, nem Győzikék. Sok embernek már régóta azt jelenti a civilizált élet, hogy futja sörre, van műholdas tévéje. ha meg már végképp jól él, akkor már egy verdára is futja. ha szakadtra, akkor olyanra.

a személyes higiénia, a környezetének rendbentartása, az állítólagos többség társadalmi/viselkedési normáinak elfogadása és alkalmazása, a beilleszkedés nem jelenti azt, hogy elvesztik az identitásukat. de a legvégvérmesebb rémálmomban sem tudom elképzelni, hogy a putrisoron azért maradna ott bárki, mert nem akarja a cigányságát feladva vállalni a beolvadást a társadalomba.

a környezetem rendben tartásához, a tisztasághoz nem kell feltétlenül pénz. a gazt ingyen is lehet irtani, a szemetet sem pénzért viszik a kukába.

felemelkedni akarni kell. erőszakkal, egy népcsoportot kívülről felemelni nem lehetséges.

a cigány kultúrára szükség van. a muzsikus cigányok korábban is vitték jó hírét az országnak, sőt, europában rendesen authentikus magyar dolognak számítottak,
de a térdig szemétben gázolás a békeszálló telepen, a segélyosztás utáni varacskolás, a csicskáztatás aligha nevezhető kultúrának.

a cigány munkásokra szükség van. minden munkásra szükség van. munkásokra, de inkább szakmunkásokra. hogy legyen mosógépszerelő, ha kell.
bizalmatlanok vagyunk a cigány munkaerővel szemben? igen. hogyan lehet ezen segíteni? gyorsan sehogy.
kitartó munkával, pozitív példákkal, pontos teljesítéssel, elégedett megrendelőkkel, sikertörténetekkel. de ehhez idő kell, sok idő. talán húsz év elég lett volna.

ehelyett van 1.5 komplett nemzedék, aki pozitív példaként nem látta otthon azt, hogy klasszikus értelemben véve dolgozna a családfő. sőt.

ami pedig ha lehet még rémisztőbb, hogy ez az életforma nem ismer határokat/népeket/rasszokat. a modell terjed.

random kínzó kérdés: látott már valaki pesten cigány hajléktalant?

nyíregyházi betti 2009.08.25. 07:05:27

@Nikon: "Nálunk akad rengeteg munkanélküli, ugyanakkor nem kapsz olcsón bébiszittert. Mintha az, aki nem dolgozna, nem is akarna dolgozni, rengeteg munkalehetőség van kihasználatlanul."

Itt van a kutya elásva. Vajon miért gondolja kedves Nikon, hogy a munkátlanság arra lett kitalálva, hogy a jómódú réteg "olcsó", kiszolgáltatott cselédek hadából válogathasson?

Sosem felejtem el azt a nénit, aki világgá kürtölte, hogy a szomszédja míg dolgozott, szabadidejében szívesen átjött hozzá kisebb munkákat elvégezni barátságból vagy némi zöldség-gyümölcs ajándékért. Mióta munkanélküli, hiába ajánlotta fel neki, hogy a kert felásásáért fizet neki 300 forintot, nem "akarja" megcsinálni. Lusta lett.

Egy öreg néninek talán nehéz megmagyarázni, hogy a tisztességesen dolgozó ember szívesen tesz gesztusokat a környezetének, de a munkátlanságra, kárhoztatott pária nem azt tekinti élethivatásának, hogy ínségpénzért feketemunkát végezzen más boldogulására.

Tessék ezt tudomásul venni, s ha ilyen szolgáltatásra van szükség, akkor meg kell keresni azt a vállalkozást, aki törvényesen, alkalmazott munkaerőt alkalmazva (és nem feketéző, kiszolgáltatott munkanélkülivel!) elvégzi a munkát. Számla és munkaruha, munkavédelem stb.biztosítása mellett.

Ne tessék már a más nyomorára ácsingózni!

Ouaid (törölt) 2009.09.12. 02:47:19

@nyíregyházi betti: "Itt van a kutya elásva. Vajon miért gondolja kedves Nikon, hogy a munkátlanság arra lett kitalálva, hogy a jómódú réteg "olcsó", kiszolgáltatott cselédek hadából válogathasson?"

Hát részemről inkább arra szavazok, hogy dolgozzanak, még ha cselédmunka is. Így is több pénzt keresnek, mint a segéllyel.

Egyébként ki beszél itt feketemunkáról? Az egy dolog, hogy a legtöbb bébiszitter és mosógépszerelő zsebre dolgozik, de ennek nem lenne muszáj így lennie. Az "én" mosógépszerelőm (bizonyára ez szerinted valami lenéző cselédpozíció) ad számlát, de három hétig kell könyörögjek neki, mire méltóztatik kijönni. Vagyis ennyire nem ér rá. Mert a jó szakembert ennyien keresik.

De nincs ez másként a gazdag országokban sem.

Nem hiszem, hogy a munkátlanságot és a nyomort valaki kitalálta. Az csak úgy van, a munka létéből következik. Konkrétan úgy tűnik, hogy Kína esetében nagyon visszaütött ez a "dolgoztassunk a legolcsóbbal" politika, hiszen hihetetlen pénzek vándoroltak át oda, sok kicsi sokra megy, és a "cseléd" a fejünkre nőtt.

nyíregyházi betti 2009.09.12. 14:41:08

@Ouaid: Én is arra szavazok, hogy dolgozzanak. Normál munkaviszonyban, törvényesen. MUNKABÉRÉRT és jogi, egészségi, és munkavédelmi szempontból is biztonságban. Amennyiben ez megvalósul, már nem beszélhetünk cseléd munkáról, bármilyen munkát végez a munkavállaló.

A mosógépszerelő rossz példa. Ő önálló, számlaképes vállalkozó és nem nyomorult, kiszolgáltatott munkanélküli, aki pár ínségfillérért kényszerül feketén dolgozni.

Ouaid (törölt) 2009.09.12. 15:11:19

@nyíregyházi betti: Namármost szeretném tudni, hogy milyen munkákat vállalnak a munkanélküliek. Ugyebár feketemunkát nem, írtam, írtad. Törvényes stb. munkát nem, mert ugye munkanélküliek. Tehát miért is kellene őket sajnálni?

nyíregyházi betti 2009.09.12. 15:16:04

@Ouaid: Addig addig hajtogattuk, hogy a kínai munkás egy marék rizsért is szorgalmasan dolgozik amíg lassan kiderült, hogy a magyar igazi min.béres vagy segélyért, ill. segély mellett feketén cselédként dolgozó honfitársaink már annyi jövedelmet sem érdemelnek, mint a kínai melósok.:-((

Nem hiszem, hogy ők nőttek a fejünkre. Nagyon úgy néz ki, hogy mi süllyedtünk a béka s....e alá.